Tarieven

Tarieven2019-12-30T13:06:28+00:00

Tarieven bewindvoering 2020

De kosten die in rekening worden gebracht voor beschermingsbewindvoering worden jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en vastgelegd in de “Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren”.

De tarieven die in 2020 gelden, staan hieronder toegelicht en zijn inclusief 21% BTW. De tarieven worden elk jaar opnieuw vastgesteld en zijn voor iedereen gelijk.

Integer Bewind kijkt of het mogelijk is om bijzondere bijstand aan te vragen. Dit wordt alleen toegewezen door de gemeente als uw inkomen en/of vermogen niet voldoende is om de bewindvoering zelf te betalen.

Tarieven 2020 (incl. BTW)
Bewindvoering zonder schulden
Eenpersoonshuishouden € 116,26 per maand
Echtparen/samenwonenden € 139,55 per maand
Bewindvoering met schulden
Eenpersoonshuishouden € 150,44 per maand
Echtparen/samenwonenden (1 met schulden/1 zonder schulden) € 160,02 per maand
Echtparen/samenwonenden (beide met schulden) € 180,49 per maand
Eenmalige kosten
Griffiekosten rechtbank voor aanvraag bewindvoering € 81,00
Aanvangswerkzaamheden eenpersoonshuishouden € 657,03
Aanvangswerkzaamheden echtparen/samenwonenden € 787,71
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning € 410,19
Opmaken eindrekening & verantwoording eenpersoonshuishouden € 246,84
Opmaken eindrekening & verantwoording echtparen/samenwonenden € 296,45
Uurtarief extra werkzaamheden € 82,04

Werkzaamheden die niet tot de normale werkzaamheden van een bewindvoerder behoren, worden in rekening gebracht op basis van een uurtarief van € 82,04 inclusief BTW.

Integer Bewind neemt u financieel bij de hand

Een kennismakingsgesprek is vrijblijvend en gratis
Neem gerust contact op