Werkwijze

Werkwijze2018-12-10T13:13:53+00:00

Hoe werkt Integer Bewind?

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor bewindvoering bij Integer Bewind via het contactformulier, per e-mail of telefonisch. U mag dit zelf doen of u wordt aangemeld door uw begeleider, familie of een andere hulpverlenersinstantie. Binnen 2 werkdagen neem ik contact met u op om alles uit te leggen en een afspraak in te plannen. U ontvangt een bevestiging met het tijdstip en datum van de afspraak en een lijst met de papieren die nodig zijn.

Intakegesprek

Het intakegesprek vindt plaats bij u thuis. Het is fijn als er ook een begeleider of een familielid bij aanwezig is. Tijdens dit gesprek stel ik mezelf voor en wil ik graag meer over u horen. Wie bent u, hoe ziet uw leefsituatie eruit en waarom wilt u onder bewind worden gesteld? Na afloop van de kennismaking bespreken we of bewindvoering de juiste oplossing is. Samen vullen wij de formulieren in voor het verzoek tot onderbewindstelling aan de rechtbank. Ik zal het verzoek daarna indienen bij de rechtbank.

De zitting

Over het algemeen vindt de zitting binnen 2 maanden na het indienen van het verzoek plaats. We gaan samen, eventueel met een familielid, naar de rechtbank toe. De rechter zal vragen stellen aan ons beiden. Hierbij beoordeelt hij of bewindvoering echt nodig is. De zitting is niet openbaar en duurt vaak maximaal 10 minuten. Als ik als bewindvoerder word benoemd door de rechter ontvang ik een brief: de beschikking. Na ontvangst van de beschikking start het bewind en beheer ik als bewindvoerder uw financiën.

Onder bewind

Bewindvoering betekent dat er veel verandert. We overleggen zaken met elkaar, maar soms neemt de bewindvoerder de beslissingen. Ik zal alle instanties informeren over het bewind en alle financiële taken van u overnemen. Ik open twee nieuwe bankrekeningen voor u, een beheerrekening en een leefgeldrekening. Op de beheerrekening worden alle inkomsten en uitgaven geboekt. Deze rekening wordt beheerd door Integer Bewind. Op de leefgeldrekening wordt iedere week het leefgeld gestort. U ontvangt zelf een bankpas en een pincode van deze rekening. Op basis van het budgetplan, bespreken we uw financiële mogelijkheden en welk bedrag er op de leefgeldrekening wordt gestort. U ontvangt elke maand uw rekeningafschriften, zodat u kunt zien wat ik doe of u krijgt een inlogcode zodat u uw rekening kunt bekijken. U krijgt zoveel mogelijk zelfstandigheid binnen de grenzen van de maatregel van bewindvoering. Als u na een tijd de financiën weer zelf wilt gaan doen, werken we samen aan zelfredzaamheid zodat we de rechter kunnen vragen het bewind op te heffen.

De meest gestelde vragen

Bewind is een beschermingsmaatregel voor een meerderjarige die wegens omstandigheden niet goed voor zijn eigen financiën kan zorgen.

Een professionele bewindvoerder wordt door de kantonrechter aangewezen om de geldzaken van de cliënt te beschermen.

Taken van de bewindvoerder:

  • Openen van een beheer- en leefgeldrekening voor de cliënt. Alle post zal ook direct naar de bewindvoerder worden gestuurd.
  • Betalen van de vaste lasten
  • Aanvragen voorzieningen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting
  • Cliënt maandelijks rekeningafschrift sturen
  • Jaarlijkse belastingaangifte
  • Regelen van verzekeringen en declaraties
  • Betalingsregelingen treffen bij beheersbare schulden
  • Begeleiding bieden naar schuldhulpverlening van de gemeente bij problematische schulden
  • jaarlijks Rekening en Verantwoording afleggen aan de kantonrechter

Als de betrokkene door zijn geestelijke of lichamelijk toestand tijdelijk of blijvend niet in staat is zijn financiën te regelen of problematische schulden heeft.

De betrokkene zelf, de partner van de betrokkene, familieleden van de betrokkene tot in de vierde graad of de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt.

U vult een verzoekschrift in en stuurt dit naar de kantonrechter. Integer Bewind helpt u hiermee. Wilt u het verzoekschrift inzien? Klik dan hier

In principe worden alle goederen van de betrokkene onder bewind gesteld. Denk bijvoorbeeld aan: banksaldo, loon, uitkering, pensioen, onroerende zaken, meubilair, sieraden, vorderingen en schulden. Afhankelijk van de situatie kan de kantonrechter ook besluiten om een deel van de goederen onder bewind te stellen.

Ja, u ontvangt wekelijks leefgeld op uw leefgeldrekening. U ontvangt een bankpas en pincode van deze rekening.

Indien mogelijk betaalt de betrokkene de kosten voor de bewindvoerder zelf. Wanneer dit niet mogelijk is, kan men een beroep doen op de bijzondere bijstand van de gemeente. Integer Bewind verzorgt deze aanvraag voor de betrokkene.

Als u onder bewind komt te staan, kunt u niet meer zelfstandig over uw financiële zaken beslissen. De bewindvoerder beheert uw financiën. Beslissingen worden zoveel mogelijk in overleg genomen.

Bewindvoering is in principe voor onbepaalde tijd. De bewindvoerder, de betrokkene en iedereen die een aanvraag voor bewind kan indienen, kan de kantonrechter om opheffing van het bewind vragen. Bijvoorbeeld als de betrokkene zijn eigen financiën weer kan regelen of als er een andere gegronde reden is. Het bewind eindigt automatisch door het overlijden van de betrokkene.

Filmpje: Bewind, hoe werkt dat precies?

Uw vraag nog steeds onbeantwoord?

Twijfel niet, maar neem gerust contact op
Neem gerust contact op